Mindre lyckad satsning på polska läkare

Satsningen på att locka polska läkare till länet har inte varit helt lyckad. Många av de tio polska läkare som jobbar i länet har haft problem med språket och dessutom har de ofta saknat rätt medicinska kunskaper. Det visar en undersökning som landstinget har gjort. Dessutom har de polska läkarna haft svårt att komma in i det svenska samhället - vännerna har varit få och de anhöriga har haft svårt att få jobb.