Beteende lika viktigt som språk

I Hudiksvall pågår projekt Indira för invandrarkvinnor, ett projekt som lär ut hur vi svenskar fungerar socialt. Det är mycket viktigt i det sociala samspelet mellan svenskar och invandrare. Projektet vänder sig enbart till arbetslösa invandrarkvinnor och syftet är att den här gruppen ska komma ut i arbete eller studier.