Läkemedelskostnaderna fortsätter att öka

Landstingens kostnader för läkemedel fortsätter att öka, om än inte i samma takt som för några år sedan.

I Gävleborg ökade läkemedelskostnaderna med 2,6 procent förra året till sammanlagt 598 miljoner kronor.


Det är nästan 100 miljoner kronor mer än för fyra år sedan.


Att ökningen trots allt inte blev större beror på att läkarna numera skriver ut den billigaste medicinen om det finns flera likvärdiga mediciner att välja mellan.


Landets totala läkemedelsnota hamnade på 23 miljarder kronor förra året.