Sämre matlust bland äldre inom Älvkarlebys hemtjänst

Förlorad aptit, försämrade blodsockervärden och för ensidig kost. Det blev enligt omsorgsförvaltningens utvärdering några resultat för de gamla i Älvkarleby när kommunen i april förra året tog bort distributionen av varm mat inom hemtjänsten. Syftet med reformen var att spara pengar - men också att ge pensionärerna större valfrihet.

 Affärernas utbud av färdiglagad mat beskrevs som varierat och hanteringen av varm mat hade fått kritik. Idag har klagomålen på det nya systemet ökat från både brukare, personal och hemtjänstpersonal. Enligt kritiken är urvalet färdiglagad mat i butikerna så dålig att de gamlas kosthållning blir ensidig.