Gävle rätar upp ekonomin

Gävle kommun klarade stålbadet för år 2003 med ett minusresultat på 4,9 miljoner. Länge låg prognosen på minus 75 miljoner kronor vilket fick kommunledningen att lägga fram ett besparingskrav i början på sommaren.


 

Enbart omvårdnadsnämnden har förbättrat sitt resultat med 32 miljoner sedan augustiprognosen.


Anledningen till det oväntat goda resultatet är att nämnden har minskat antal platser på korttidsboenden och särskilda boenden samt allmänt ålagt förvaltningen en stor ekonomisk återhållsamhet.