Järnvägssträcka till Orsa undersöks

Järnvägssträckan mellan Orsa och Edsbyn ska nu marknadsundersökas. På uppdrag av länsstyrelserna i Dalarna och Gävleborg ska Mellansvenska Handelskammaren ta reda på om det finns något intresse av att transportera gods på järnvägen.

Det var i november 2002 som Banverket stängde banan för trafik efter en besiktning. Då konstaterades att 1900 sliprar till en kostnad av ungefär 17 miljoner behövde bytas ut.