Internationellt storföretag tar över skolmaten i Gävle

Det blir det multinationella storföretaget Sodexho AB som tar över storkök och städning i Gävle kommun. Enligt Gästrike Inköp som varit med i förhandlingarna blir det en av Sveriges största upphandlingar av skolmåltider.

Totalt berörs 325 kommunanställda av försäljning och upphandling. Helt klar är inte affären. Övriga intressenter har tio dagar på sig att överklaga och när kontraktet undertecknas den 10 februari blir det offentligt vilka summor det rör sig om.


Enligt inköpsdirektören vid Gästrike Inköp, Ulf Sundin, utgör affären den hittills största upphandlingen i Sverige på skolmåltidssidan och det är också den största Gästrike Inköp någonsin förhandlat. Då står det klart att det är många miljoner det handlar om; 14 tusen portioner per dag ska levereras och åtskilliga lokaler städas. Försäljningen av produktionskökets fastighet och inventarier för 10 miljoner är bara en obetydlig del av hela affären.
Vikarier sägs upp i samband med övertagandet i augusti, medan den fasta personalen på 325 personer följer med till Sodexho, även de långtidssjukskrivna. Personalen har sedan möjlighet ett helt år att ångra sig och komma tillbaka till kommunen om de så önskar.
Sodexho är ett multinationellt företag med verksamhet i ett 70-tal länder och huvudkontor i Paris.