Kostaderna för länets kollektivtrafik ökar rejält

Under de senaste tio åren har kostnaderna för länets kollektivtrafik rusat i höjden. För tio år sedan kostade länets trafik 215 miljoner kronor. Förra året slutade notan på 307 miljoner kronor, en ökning med över 40 procent.

Trots ökade kostnader har länets resenärer inte fått särskilt mycket mer trafik - från 16,7 miljoner kilometer 1993 till 17,2 miljoner kilometer tio år senare. Följden har istället blivit höga biljettpriser och nedlagda busslinjer.
Orsaken till detta är att avtalen som skrevs för över tio år sedan inte tog hänsyn till de kostnader som bussbolagen hade. Det gör däremot de nya avtalen som skrivits de senaste åren och det gör att en liknande prisexplosion inte ska hända igen när dagens avtal omförhandlas om sex, sju år.