Många invandrarföretagare i glesbygden

En stor del av restaurangerna i glesbygd drivs av invandrare som öppnar pizzeria och är beredda att slita dag och natt, ofta tillsammans med hela familjen för att verksamheten ska gå ihop.

Hur restaurangerna i glesbygden ska överleva diskuterades i dag vid en konferens i Hofors där tjänstemän och politiker tillsammans med Nutek och Sveriges Hotell- och Restangföretagare diskuterade hur man ska kunna underlätta verksamheten för att hjälpa glesbygdsföretagen att överleva. Enligt Battal Batti, politiker från Sandviken skulle samhället tjäna på att utbilda företagarna i gällande regler för restaurangverksamhet.