Amatörteaterkonferens i Bollnäs

I maj står Bollnäs värd för amatörteaterns rikskongress som anordnas vartannat år. ATR som står för Amatörteaterns Riksförbund ska bland annat behandla frågor som ett namnbyte och en förenklad hantering av medlemsregistret.

ATR har mer än 30 000 medlemmar i hela landet fördelade på 350 föreningar. I ATR-Gävleborg ingår idag 19 amatörteaterföreningar.