Hofors

Fick el-stöt på golfrange

En 22-årig kvinna från Storvik fick under gårdagseftermiddagen föras med ambulans till Gävle sjukhus efter att ha fått en el-stöt i samband med golfspel i Hofors. Kvinnan skulle stänga en lucka till en bollautomat på golfrangen och i samband med detta råkade hon komma åt en strömförande ledning. Luckan framför elledningarna skall vara helt stängd men har troligen brutits upp tidigare under dygnet. Hofors Golfklubb stängde omedelbart av bollmaskinen.