Valet

SD tror på samarbeten efter valet trots motstånd

Många politiker kan inte tänka sig att samarbete med Sverige-demokraterna. Men det oroar inte Roger Hedlund som är partiets distriktsordförande i Gävleborg.

Flera lokalpolitiker runt om i Gävleborgs län kan tänka sig att samarbeta över blockgränserna för att inte ge Sverigedemokraterna en vågmästarroll efter valet.

Men det är inget som oroar Roger Hedlund som är distriktsordförande för Sverigedemokraterna i länet.

– För mig upplevs det här mer som en politisk taktik. Det är ett sätt att stänga ute nya partier som etablerar sig. Det är ett klassiskt sätt från de etablerade partierna att agera varje gång nya partier kommer in i riksdagen, det har vi sett förut, säger Roger Hedlund.

Samarbete mot SD
Sveriges Radio har tagit kontakt med representanter för riksdagspartierna i alla kommuner som de finns representerade i. Omkring 60 procent svarade.

På frågan om de kan tänka sig att samarbeta över blockgränserna för att stänga ute Sverigedemokraterna svara omkring 70 procent i länet ja.

Men Roger Hedlund som är Sverigedemokraternas distriktsordförande i Gävleborg bekymrar sig inte mycket över det. Han tror till och med att flera kommer vilja samarbeta med Sverigedemokraterna efter valet.

– Det här ser vi ju alltid före val, sedan efter valet tror jag att vi kommer att se helt andra tongångar. Vi såg till exempel att invandringspolitiken förändrades över en natt i Danmark när Dansk Folkeparti kom in. De skulle man inte heller samarbeta med men de sitter i dag i ett regeringssamarbete och påverkar hela politiken. Efter valet tror jag att vi har en helt annan situation i Sverige.

Hur menar du då?

– Före valet vill man inte gå ut och säga att man samarbetar med Sverigedemokraterna för att man är orolig för hur väljarna ska se på saken. Man vill inte släppa in nya partier och man vill inte lyfta fram Sverigedemokraterna. Men efter valet tror jag att man kan sätta sig ner och diskutera även med oss för att slippa tumma på sin politik gentemot det andra blocket, säger Roger Hedlund.

Magnus Hansson
magnus.hansson@sr.se

Johannes Kvist
johannes.kvist@sr.se