Kartläggning visar att hedersrelaterat våld förekommer

1:45 min

Hedersrelaterat våld förekommer i Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn. Det visar en kartläggning som gjorts i kommunerna.

En kartläggning som gjorts i Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn visar att det förekommer hedersrelaterat våld i alla tre kommunerna.

Men det är nu som det viktiga arbetet drar igång menar Iman Hussein som gjort undersökningen tillsammans med Shida Kinuka Svedberg.

– För mig är målet att lyckas hjälpa och rädda så många individer som möjligt som lever under förtryck och våld, säger Iman Hussein.

Våld och kränkningar förekommer
I vintras genomfördes enkätundersökningen bland kommunernas niondeklassare och andraårsgymnasister i Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn. Av 1 700 elever har 1 242 svarat.

Undersökningen visar att det finns elever som upplever att de är kränkta och begränsade och att det förekommer våld i hemmet.

– De kanske inte får delta i vissa fritidsaktiviteter och inte viss undervisning heller, säger Shida Kinuka Svedberg.

Finns det något som gjorde er överraskade?

– Många trodde att det inte förekom i deras kommun och att det enbart förekom i familjer med utländsk bakgrund, säger Iman Hussein.

I samband med kartläggningen har Shida och Iman föreläst för bland annat skolpersonal och politiker om det hedersrelaterade våldet och nu börjar enkätundersökningen få effekt.

Fattas fortfarande en del
Bland annat har kommunstyrelsen i Bollnäs beslutat att ta fram handlingsplaner och även i Söderhamn har socialnämnden fattat liknande beslut.

– Det känns otroligt skönt att man för det första börjar erkänna att det förekommer och att man för det andra börjar göra någonting åt det, säger Iman Hussein.

– Men det fattas fortfarande en del. Man har den här kunskapen inom socialtjänsten och man har det i skolan, men det behövs någonting utanför där också, dit man kan slussa de här ungdomarna innan socialtjänsten tar vid, säger Shida Kinuka-Svedberg.