Hudiksvall

Miljardinvestering i Iggesund

Holmen investerar i en ny sodapanna och turbin vid Iggesunds Bruk. Investeringen uppgår till 2,3 miljarder kronor. Byggtiden är beräknad till två år och kommer att sysselsätta uppemot 1000 personer.

- Naturligtvis blir man ju glad för det är ju ett oerhört förtroende att få så här mycket pengar. 2,3 miljarder är så mycket pengar att vi i den här branschen som är vana att hantera rätt stora siffror så är det så mycket pengar att det är svårt att föreställa sig, säger Staffan Jonsson, platschef på Iggesunds Bruk.

Gammal utrustning byts ut
Det finns flera orsaker till att Holmen storsatsar i Iggesunds Bruk just nu.

En anledning är att utrustningen som finns där i dag är från 60-talet och behöver bytas ut.

En annan orsak är att den nya sodapannan och turbinen gör att Iggesunds Bruk får en högre energieffektivitet och möjlighet för bruket att bli självförsörjande på el, vilket är av stor vikt för brukets lönsamhet och konkurrenskraft.

Sysselsätter många under bygget
Det kommer att ta två år att få den nya utsrustningen på plats och bygget kommer sysselsätta mellan 700 och 1000 personer under den mest intensiva byggperioden. Däremot kommer inga nya jobba skapas när väl sodapannan och turbinen är på plats.

Men det är en mycket viktig investering för Iggesunds Bruks framtid enligt platschefen Staffan Jonsson.

- Det är ju en grundbult i att bruket ska kunna fortsätta att utvecklas här i Iggesund. Det här är en framtidsinvestering och det visar att Holmens styrelse tror på Iggesunds Bruk, så det är en jättebra investering, säger han.

Känns det som om framtiden är tryggad nu i Iggesund i och med den här satsningen?

- Ja, iallafall är framtiden väldigt ljus. Sedan är det ju ett stort ansvar att förvalta de här pengarna så att det blir ett väldigt lyckat projekt, och sedan är det ju det vanliga gnetandet med att driva och utveckla den övriga verksamheten också, säger Staffan Jonsson.

Magnus Hansson
magnus.hansson@sr.se