Gävle

Primärvårdskartan ritas om

Boende i centrala och norra Gävle som inte har valt hälsocentral kan inte räkna med att få tillhöra den hälsocentral som ligger närmast. Orsaken är en ny privat hälsocentral som också vill ha del av patienterna när den till hösten öppnar i centrala Gävle. Därmed måste primärvårdskartan ritas om, och Landstingets hälsocentraler satsar på informationskampanjer.

- Vi delar ut broschyrer och vi är aktiva i att försöka få folk att lista sig hos oss. Det gäller att visa att vi finns och visa vad vi kan utföra, säger Ann Pedersen som är chef för Primärvården i centrala och norra Gävle.

Den största utmaningen
Primärvården står nu inför sin största utmaning när hälsovalet får sin geomslagskraft. Bara det att vilket privat företag som helst kan etablera en hälsocnetral var som helst geografiskt. Det är till exempel möjligt att starta en hälsocentral i grannhuset till den landstingsägda hälsocentralen.

Så långt har det inte gått ännu, men Praktikertjänst som startar sin hälsocentral fem kvarter bort från Stortorgets hälsocentral vänder nu upp och ner på allt.

- Det är ju så att varje hälsocentral som redan finns kommer till viss del att få dela med sig av kakan av de så kallade olistade som vi har i dag

I juni så kommer primärvården att rita om den geografiska kartan för centrala och norra Gävle.

Det här kan innebära att man inte längre kan besöka sin närmaste hälsocentral om man inte har valt den i sitt hälsoval.

- Det är därför det är så viktigt att befolkningen listar sig aktivt vid de enheter som man vill tillhöra så att man inte tror att man med automatik tillhör den hälsocentral som man brukar gå till i närområdet för så är det inte. Jag vill uppmana att lista sig aktivt där man vill höra hemma.

Men är det så att de som trodde att de tillhörde Stortorgets hälsocentral i Gävle inte kommer att göra det?

- Ja, så är det! Och de kommer isåfall få information om det, säger Ann Pedersen chef för primärvården i centrala och norra Gävle.

Och det är stora pengar det handlar om. Bara i centrala Gävle finns 6 000 olistade patienter och den nya privata hälsocentralen behöver minst 4 000 patienter för att klara sig ekonomiskt.

Anders Ekholm
anders.ekholm@sr.se