Ostkustfisket riskerar att slås ut

Den största delen av det småskaliga fisket längs ostkusten slås med all sannolikhet ut om man inte får fortsätta att sälja dioxinhaltig fisk i Sverige. Det skriver Fiskeriverket i en rapport till regeringen.

Det är framför allt fisket efter strömming och lax som berörs. Men även surströmmingsindustrin skulle påverkas, uppger TT. I dag finns ett större salteri i Gävleborgs län.

EU införde i början av 1990-talet förbud att sälja fisk med höga dioxinhalter, men Sverige begärde undantag och fick det beviljat. Men dispensen går ut sista december 2011.