gävle

Äldre man avled efter felmedicinering

En 85-årig man avled på grund av njurproblem efter att inte ha fått rätt behandling vid Gävle sjukhus. Nu anmäler vården sig själv enligt Lex Maria till Socialstyrelsen. Det var i februari som mannen sökte vård för att han mådde dåligt. På sjukhuset konstaterade man att han hade en försämrad njurfunktion.

Mannen fick dropp under natten men morgonen efter hade han så kallad hög surhetsgrad i blodet, vilket är livshotande om det inte behandlas.

Trots det noterades inte blodet pH-värde i journalen och mannen fick inte den behandling han behövde. Han avled kort därefter.

Nu ska alltså Socialstyrelsen utreda om vården begick något fel.