Gävleborg

Allt färre svenskar äger vapen

Allt färre svenskar innehar vapen. De senaste tre, fyra åren har trenden varit tydlig - både antalet vapenlicenser och antalet personer som innehar licenserna har minskat.

Sedan januari 2007 har antalet minskat med drygt tre procent. I början av det här året hade ungefär 26 000 personer i Gävleborg vapenlicens - för majoriteten är ändamålet jakt.

Skärpta regler över hur vapen måste förvaras kan vara en förklaring till minskningen, tror företrädare för skyttesporten.