Gävleborg

Unik satsning på jämställdhet i länet

Som första län i landet genomförs i Gävleborg en övergripande satsning på jämställdhet. Alla länets kommuner deltar i projektet där man bland annat vill höja politikernas medvetenhet om jämställdhet och utbilda flera jämställdhetsstrateger.

Region Gävleborg har avsatt mer än två miljoner kronor för att arbeta med bland annat jämställdheten inom skolan.

– De stora undersökningarna pekar på att flickor får MVG i större utsträckning än pojkar och den kommunala skolan i Gävle följer det mönstret, säger Marie Rickardsson som är biträdande rektor på Vasaskolan i Gävle.

Samtliga länets kommuner och landstinget deltar i projektet och det här är man först med i hela landet.

– Ingen annanstans har man på den här nivån jobbat med ett helt län och det är speciellt och unikt, säger Carina Löfgren på Region Gävleborg

Det här vill man uppnå genom att utbilda sammanlagt 20 personer till att bli så kallade jämställdhetsstrateger.

Utbildningen leds av Kajsa Svaleryd och jämställdhetsstrategernas uppdrag blir att undersöka och klargöra de ojämställda strukturer som finns i kommunernas verksamheter.

– Vi tror att vi bemöter alla lika eller att det är individens behov som styr och att könet inte har med det att göra. Med kunskap och kartläggningar får man oftast syn på omedvetna föreställningar, säger Kajsa Svaleryd.

Samtidigt ska strategen hitta lösningar på hur man ökar jämställdheten inom exempelvis äldreomsorg, bibliotek eller på kommunala badhus.

Fernando Arias 
fernando.arias@sr.se