Hosiannaskolan i Gnarp klarar provet

Hosiannaskolan i Gnarp i norra Hälsingland klarar kravet som ställs på en fristående skola. Den kristna friskolan har nu rättat till de brister som skolverket påtalat.

Bland annat handlade det om låg lärar kompetens, uppföljning av elevernas resultat och upprättande av kvalitetsredovisning. Skolverket bedömer nu att det finns goda förutsättningar för att skolans verksamhet ska kunna bedrivas enligt de krav som ställs på en fristående skola och att skolan har rätt till bidrag från elevernas hemkommuner. I början av höstterminen ska Skolverket följa upp dom åtgärder som vidtagits.