Stort intresse för att köpa Gefle Porslins fastighet

Det finns ett 20-tal intressenter till Gefle Porslins gamla fastighet på söder i Gävle. Fastigheten skulle tidigare rivas, men protester gjorde att politikerna ändrade sig och i stället bjöd ut det gamla trähuset till försäljning. I dag hade Peter Egerfält vid kommunens fastighetsavdelning den första visningen.

Ingen kunde bli särskilt glad åt det som mötte spekulanterna på Gefle Porslins gamla kontorshus när de gick runt på en första visning i dag på eftermiddagen. Igenmurade kakelugnar och en ombyggnation som ligger mil från det pietetsfulla. Men det blir fler visningar av huset som enligt kommunen ligger för nära en nybyggd rondell och därför helst bör flyttas, även om det inte finns något omedelbart krav på det. Det finns riviningslov för fastigheten, så en försäljning är inte lika med att huset räddas. Många vill se att det finns kvar eftersom det är en sista rest av Gefle Porslin och en del i stadens industrihistoria.