Få ändringar i den nya tågtidtabellen

Kvällståget från Gävle till Stockholm med avgång kl 21.25 dras in i den nya SJ tågtidtabellen som börjar gälla from den 13 juni.

Andra förändringar är att X2000 tåget från Gävle-Stockholm kl 6.04 på morronen ersätts med ett Intercitytåg kl 6.15. SJ kommer dock i fortsättningen ha kvar fem morgon avgångar till Stockholm