Nödrop från psykiatriska kliniken i Gävle

Situationen på den psykiatriska kliniken i Gävle är under all kritik. Ständig platsbrist har gjort att det dagligen saknas mellan tre och åtta vårdplatser. Verksamhetschefen Cecilia Malmstedt kräver nu att kliniken byggs ut med 8 till 10 vårdplatser.

Det kräver hon i ett brev till sjuhusledningen i Gävle, där man också meddelar att man inte kommer att klara av sparkravet på 3 miljoner kronor i år. Pengarna behövs till personalen, för att överhuvudtaget kunna hantera det stora trycket på kliniken, skriver hon.