Hudiksvall

Ifrågasatt läkare får stöd av professorer

Den danska läkare i Hudiksvall som i våras togs ur tjänst efter flera uppmärksammade patientfall i Norge kan få fortsätta arbeta som läkare. Den bedömningen gör två oberoende professorer i ortopedi.

– Vi valde att ta in externa expert som skulle göra det här jobbet åt oss för att vi skulle vara så objektiva som möjligt och den här utredningen lämnar vi nu över till Socialstyrelsen. Vi kommer nu att avvakta Socialstyrelsens bedömning i det här läget, säger Kjell Norman, divisionschef för division operation.

Skadade 29 patienter
Norska myndigheter varnade både Sverige och Danmark för läkaren som fick jobb på Hudiksvalls sjukhus sedan hon hade sagts upp i Norge där hon skadat minst 29 patienter.

Läkaren som förlorade rätten att operera i Norge har kostat den norska staten över 13 miljoner kronor i patientersättningar.

Det är professorerna Olle Nilsson vid Akademiska Universitetssjukhuset i Uppsala och Olle Svensson vid Umeå Universitetssjukhus som har gjort granskningen av läkaren. 

Granskningen omfattar 60 slumpvis utvalda patientfall under perioden mars 2009 till och med maj 2010. I sju fall anser de att det finns skäl att ifrågasätta hur läkaren har agerat.

Handoperation gick snett
Bland annat så har läkaren genomfört en handoperation trots att det mest lämpliga vore att avvakta eller kontakta en handspecialist. Efter operationen fick patienten nedsatt funktion i sin hand vilket eventuellt hade kunde ha undvikits. 

– I de flesta fall har vi inget att invända mot det sätt behandlingen har utförts, men det finns anledning att ifrågasätta hur hon har agerat i en handfull patientfall, säger professor Olle Nilsson.

Granskningen kommer nu att överlämnas till Socialstyrelsen för vidare bedömning.

Läkaren kommer även tills vidare inte tillåtas att ha patientkontakter.

Anders Ekholm
anders.ekholm@sr.se