EU:s parlamentariker är proppfulla av miljögifter

EU:s parlamentariker är proppfulla av miljögifter. Det visar en biokemisk undersökning av blod från ett 50-tal parlamentariker som Världsnaturfonden WWF låtit genomföra. Totalt hittades 76 av de 101 miljögifter som forskarna letade efter. I blodet från Miljöpartiets Inger Schörling från Gävle hittades 38 olika miljögifter.

Förutom höga halter av det välkända miljögiftet PCB hade hon också flamskyddsmedel i blodet - alltså en ny typ av miljögift med ännu outforskade effekter på människokroppen. Undersökningen utfördes som en del i kampanjen för det förslag till hårdare kemikalilagstiftning som ska upp till behandling EU-parlamentet.