gävleborg

Gävleborg har flest utlandsutbildade läkare

Hela 74 procent av alla läkare som nyanställdes i Landstinget Gävleborg 2008 hade utbildats utomlands. Det var den största andelen utlandsutbildade läkare i hela landet.

Det kan jämföras med riksgenomsnittet där färre än hälften av de nyanställda läkarna var utbildade utomlands.

Av de 62 läkare som nyanställdes i Gävleborg 2008 var 16 utbildade i Sverige, 36 i ett annat EU-land och 10 utanför EU.

Det visar statistik som Socialstyrelsen tagit fram på uppdrag av Nyhetsbyrån Siren.