Hissar kan bli en dödsfälla

Nu uppmanar Arbetsmiljöverket att alla arbetsplatser bör se över sina hissar då de har skett ca 50.000 incidenter och fyra dödsfall under de senaste åren i Sverige.

Olyckorna har hänt när personer skulle transportera sopkärl fulla med returpapper i hissar med oskyddad korgöppning. Kärlen har hakat fast i schaktet när hissarna kommit i rörelse och tryckt upp personerna mot hissens vägg eller tak. Arbetsmiljöverket kan nu i samband med inspektionsbesök förbjuda användning av hissar utan skyddad korgöppning i anslutning till lokaler, där arbetsmiljölagen gäller.