Den nya konserthus chefen blir nu också restaurangchef

Gävle konserthus verksamhet kan få problem i framtiden om ingen vill driva restaurangen där. Hitintills har ingen lämnat in något anbud om att driva restaurangen .

Det företag som driver restauranngen nu vill inte längre fortsätta driften och from den 1 juli så får konserthuschefen själv Hans Surte Norin ta ansvar för att gäster och åskådare får tillgång till mat och dryck. Några extra pengar för att driva restaurangen är inte Gävle kommun villig att skjuta till. Hans Surte Norin har varit konserthuschef i en månad.