Många gräsbränder i vår

Torkan i vår har lett till många gräsbrander där både folk och fastigheter farit illa.

I Ljusdals kommun  har det varit en utryckning för räddnings-tjänsten var och varannan dag och en ofrivillig gräsbrand med  en brandkårsutryckning som följd kostar i  snitt  5000 kr. En kostnad  som än så länge bekostas av  offentliga medel.