gävle

Kaos för Gävles busstrafik

Det upprustade Stortorget i Gävle har skapat stora problem för bussarna. Smalare gator, tvära svängar och personbilar som parkerar i vägen gör att det blir för trångt för bussarna. Busschauffören Åke Karlsson och hans kollegor är oroliga att en olycka ska ske när som helst.

– Många upplever att det är väldigt jobbigt att köra här på Nygatan. Bilarna parkerar så långt ut att vi får stora problem att svänga 90 grader vänster och sedan 90 grader höger. Vi har petat i backspeglarna lite på bilarna, men många är rädda att det ska hända värre saker, säger Åke Karlsson.

Bilar som ställer sig längs kanten blockerar vägen och samtidigt tvingas nu bussarna gira rakt över till andra körbanan eftersom ett område är avsett för fotgängare. Busschaufförerna är ständigt rädda att olyckan ska vara framme.

Inte som det var tänkt
Och Nygatan blev inte riktigt som kommunen tänkt sig. Det erkänner Helena Werre, trafikchef på tekniska kontoret:

– Det kanske inte blev helt hundra. Vi får ständigt kommentarer från busschaufförer som inte tar sig fram. Och det är trångt på Nygatan efter ombyggnaden, säger Helena Werre.

Varför gjorde man så då, det är ju mycket pengar som har satsats på ombyggnaden?

– Det var främst för att öppna upp för de gående.

Nya planer för Nygatan
På grund av busschaufförernas missnöje har nu tekniska kontoret nya planer på gång för Nygatan. Kortsiktigt ska man sätta upp skyltar om stoppförbud för bilarna. Men trafiken kan till och med ledas om helt på lång sikt.

– Ja, det finns planer på att bygga om hela Nygatan så att bussen får köra i det ena körfältet och bilarna i det andra, säger Helena Werre.

Och busschauffören Åke Karlsson hoppas att trafiksituationen förbättras innan vintern gör entré.

– Vi fruktar inför vintern att det blir mer då eftersom det blir mycket trängre att köra här då.

Anna Molin
anna.molin@sr.se