Nedre Dalälven

Myggproblem kan minska med ny vattenreglering

Problemen med mygg kring Nedre Dalälven skulle kunna minska med annan vattenreglering tror forskare. Fortum har planer på att bygga ett nytt kraftverk i Untra, sydväst om Mehedeby, och då vill Naturvårdsverket att kraftbolaget tar hänsyn till myggfrågan. Men det vill inte Fortum.

- Det handlar om att anpassa vattenföringen förbi Untra vattenkraftverk - framförallt vår- och sommartid - i syfte att minska översvämningar som gynnar översvämningsmygg, säger Henrik Malmberg, jurist vid Naturvårdsverket och driver ärendet i miljödomstolen.

Vill bygga ny kraftstation
Det är här vid Untra kraftverk, vid Nedre Dalälven, som Fortum vill bygga en ny kraftstation bredvid det gamla monumentala kraftverket från början av 1900-talet. Detta för att ersätta en del av de gamla aggregaten.

I samband med den här ombyggnationen vill bland annat Naturvårdsverket att Fortum tar hänsyn till myggfrågan, genom en annan vattenreglering. Men det tycker inte kraftbolaget som inte tagit hänsyn till myggproblematiken i sin miljökonsekvensbeskrivning. Hans Rohlin är den som företräder Fortum i ärendet. 

- Myggfrågan är ju bara en liten del och det finns ju andra grupper som jobbar med det här och vi har fått en i nbjudan att delta i en referensgrupp för den regionala landskapsstrategin för Nedre Dalälven och det har vi tackat ja till så vi är ju med och tittar på det här, säger han.

Den grupp som Hans Rohlin refererar till är den regional landskapsstrategin som syftar till att bland annat minska myggförekomsten kring Nedre Dalälven.

Fortum förkastar teorier
Det finns teorier om att om kraftbolaget minskade vattenflödet, och därmed minskade översvämningsrisken vissa tider på sommaren, så skulle också risken för översvämningsmygg bli mindre. Men det håller inte Hans Rohlin riktigt med om.

- Det är ju inte entydigt vad problemet är med myggfrågan. Är det de här översvämmade områdena eller inte, så att...ja, jag har inga kommentarer, säger han.

Får mothugg av forskare
Men Birgitta Malm Renöfält, som är forskare vid Umeå universitet, och som har skrivit en rapport om ämnet är av en annan åsikt.

- Skulle man inte ha några årliga översvämningar så skulle man inte ha några problem med mygg - det är ju översvämningsmygg, det är ju vad de heter, säger hon.

Vi ska också tillägga att Fortum säger att de avvaktar dom i Miljödomstolen för att sedan ta ställning.

Joacim Lindwall
joacim.lindwall@sr.se