Nedre Dalälven

Muddring minskar myggplågan?

För att minska myggförekomsten kring Nedre Dalälven så vill Naturvårdsverket pröva att minska vattenflödet, och därmed risken för översvämmningar, i samband med att Fortum vill bygga om  kraftstationen i Untra. Men det vill inte Fortum. Fastighetsägarföreningen i Mehedeby, som är direkt drabbade av myggplågan, föreslår istället muddring för att minska antalet mygg.

- Vi har diskuterat med Untra om muddring. Nu vet jag inte om vi kan påverka det men vi är ju inne på just den delen, säger Anders Pettersson i fastighetsägarföreningen i Mehedeby.

Nytt aggregat ska byggas
Det är här vid  Untra kraftverk, vid Nedre Dalälven, som Fortum vill bygga en ny kraftstation bredvid det gamla monumentala kraftverket från början av 1900-talet. Detta för att ersätta en del av de gamla aggregaten.

I samband med den här ombyggnationen vill bland annat Naturvårdsverket att Fortum tar hänsyn till myggfrågan, genom en annan vattenreglering.

Vill muddra
Men fastighetsägarföreningen i Mehedeby har alltså en annan idé om hur man skulle kunna minska risken för översämningar och därmed minska antalet mygg - genom muddring.

Olika besked
Enligt Anders Pettersson så har fastighetsägarföreningen varit i kontakt med Fortum i Untra och de är inne på samma linje. Men enligt Hans Rohlin, på ett av Fortums huvudkontor i Arbrå, så är INTE muddring aktuell i dagsläget.

- Muddring vet jag inte vilken effekt det skulle ha i det här fallet. Vi får fokusera på att sätta ett nytt aggregat i drift och inom den vattenföring vi har i dag driva det tillsammans med någr av de gamla aggregaten, säger han.

Något måste göras
Men oavsett om det blir muddring eller inte så måste något göras. Det säger Anni Olsson i Mehedeby.

- Jag är ju inte insatt i det där, men mygg vill jag inte ha mer av. Det räcker som det är, säger hon och skrattar.

Joacim Lindwall
joacim.lindwall@sr.se