bollnäs

Röda Korset-kontor i Bollnäs läggs ned

Röda Korset avvecklar 17 kontor i landet och personalen bantas från 450 till cirka 300. Det kontor som drabbas i länet är Röda korset i Bollnäs.

Kontoret i Gävle får dock finnas kvar och blir troligen det kontor som tar över en del av personalen i Bollnäs. Före jul kommer besked om vilka tjänster som försvinner.

"Jag vill vara extra tydlig med att framhålla att organisationsförändringen bara rör tjänstemannaorganisationen. Frivilligledets indelning i kretsar och regioner påverkas inte. Den nationella närvaron i landet kommer fortsättningsvis att vara stor, inte minst genom Röda Korsets 300 mötesplatser som drivs av de lokala frivilligkretsarna runt om i landet", skriver generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström i ett pressmeddelande.

SR Gävleborg/TT
nyheterna.gavleborg@sr.se