gävle

38-åring fick längre straff för sex med 14-åring

Hovrätten skärper straffet till ett år och två månaders fängelse för en 38-årig man från Gävletrakten som vid tre tillfällen sommaren 2009 hade samlag med en 14-årig flicka.

Hovrättens fängelsedom är sex månader längre än Tingsrättens.

38-åringen har erkänt att han haft samlag med flickan, men hävdar att det skett frivilligt från hennes sida. Flickan har sagt att hon inte vågade säga ifrån.

Hovrätten anser att den stora åldersskillnaden och det faktum att mannen visste om att flickan inte fyllt 15 år gör att straffet ska skärpas.