Gävle

Var femte elev mobbad i årskurs fem

Var femte elev i årskurs fem på grundskolorna Ytterharnäs och Norrsundet utanför Gävle har blivit mobbad av andra elever. Det visar enkätsvar från Gävle kommuns elevundersökning som gjordes i april i år.

I årskurs åtta så är det Källmurs grundskola som har flest mobbade elever. Var femte elev där anser sig ha blivit det.

Fyra skolor i Gävle kommun har dock inga mobbningstendenser enligt elevernas enkätsvar.

Det är Strömsbro, Gefle Montessori, Hagaström och Björke skola.