Gävleborg

Vargar kan inplanteras i länet

Det är två områden i Gävleborg som kan få inplanterade vargar. Det handlar om södra delen och sydöstra delen av länet.

I dag har Naturvårdsverket gett Länsstyrelsen i Gävleborg i uppdrag att utreda var det kan vara lämpligt att vargarna placeras ut.

– Det kommer, tror jag, att bli ett jätteproblem för våra organisationer att förankra det här ute i landsbygden, säger Anders Ekholm som ingår i en viltvårdsgrupp och representerar naturskyddsorganisationerna.

Varför då?

– Vargfrågan är kontroversiell överhuvudtaget, och den är väldigt het och den kommer att bli än hetare gissar jag för då får vi en medveten aktion från myndigheter att flytta varg till vissa ställen.

Inavel ligger bakom
Vargstammen i landet har för mycket inavel och regeringen har beslutat att högst 20 vargar från till exempel Finland, Ryssland och Baltikum ska planteras ut för att stammen ska förnyas.

Enligt Naturvårdsverket kan två områden per län bli aktuellt. Nu är det upp till länsstyrelsen att avgöra vilka områden som kan vara lämpliga i Gävleborg.

Lämpliga områden kan till exempel vara där chansen är stor att vargen hittar en partner, där det inte finns stora grupper med tamdjur och där det inte finns kraftigt trafikerade vägar i närheten.

Möts av kritik
Men Anders Ekholm som för naturskyddsorganisationernas talan är kritisk. Han skulle helst se att man hade några enstaka vargrevir längre upp i Norrland.

– Så kallade step-in-stones som skulle ha underlättat den naturliga invandringen uppe vid den svensk-finska gränsen och ner till Mellansverige hade varit bra, säger Anders Ekholm.

Viktigt med spridning i hela landet
Men enligt Helene Lindahl på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet behöver man få en spridning i landet.

– De här nya individerna som har bättre genetik, det är bra att de sprider sig så att vi får den här förbättringen på flera ställen landet, säger Helene Lindahl.

Senast den 1 november ska Länsstyrelsen i Gävleborg yttra sig om hur man skulle kunna sätta ut varg i länet.

Anna Molin
anna.molin@sr.se