gävle

Patient bands fast nattetid

Gävle kommun har Lex Sarah-anmält ett allvarligt missförhållande på ett av kommunens särskilda boenden. En boende hade under flera års tid slentrianmässigt fått sina händer fastbundna nattetid för att förhindra ett självskadebeteende.

En person som bott på ett av Gävle kommuns särskilda boenden har under flera års tid bundits fast på nätterna som skyddsåtgärd för att personen annars skulle skada sig själv. Personens händer ska ha bundits fast i sängen.

Trots att alla anställda själva är skyldiga att anmäla missförhållanden så uppmärksammades inte det här fallet förrän nu.

Enligt ansvariga på omvårdnad och i landstinget så har åtgärden utförts slentrianmässigt. En gammal metod som fastbindning har levt vidare utan att någon har reagerat.

Anna Molin
anna.molin@sr.se