gävle

Tobé får post i förtroenderåd

Tomas Tobé, moderat riksdagsledamot från Gävle, har blivit utsedd till tredje vice ordförande i partiets nya förtroenderåd. Moderaternas förtroenderåd har uppgiften att leda riksdagsgruppens arbete. Tomas Tobé fortsätter också vara partiets näringspolitiske talesperson.