gävle

Socialstyrelsen: "Vår farhåga är att det finns fler fall"

Socialstyrelsen riktar skarp kritik mot Gävle kommun efter avslöjandet att en utvecklingsstörd på ett boende med särskilt stöd har blivit fastbunden varje natt i mer än 25 år.

– Det handlar ju om en människa som blivit bunden under många många år. Det är en katastrof för den enskilde som utsatts för det här, säger, Paula Jäverdal på Socialstyrelsen.

Gävle kommun har alltså brutit mot lagen när man under alla dessa år bundit fast personen på nätterna som skyddsåtgärd för att personen inte skulle skada sig själv. Lagbrottet har kunnat pågå genom ett läkarintyg som regelbundet förnyats. Tvångsåtgärderna har nu avbrutits.

Bristande kontroller

Paula Jäverdal menar att omvårdnadsnämnden brustit i sina kontroller.

– Det är nämndens ansvar att det finns system för att upptäcka fel och brister i verksamheten, säger hon.

Vivi-Anne Sundqvist, ordförande i omvårdnadsnämnden medger att grova fel begåtts.

– Vi vet hur vården bedrivs men inte i detalj. Det här handlar om väldigt allvarliga missförhållanden och vi bestämde oss för att snabbt göra något åt det, säger hon.

Karl-Otto Svärd på Socialstyrelsen som nu utreder det medicinska ansvaret för patienten under de senaste 15 åren har aldrig någonsin sett ett liknande läkarintyg och han ser mycket allvarligt på det här.

– Vår farhåga är att det förekommer fler fall av tvångsåtgärder som ännu är okända. Det gäller i hela landet, säger han.

Kommuner och landsting måste själva utreda

Socialstyrelsen kommer med all sannolikhet att skicka ut en skrivelse till alla kommuner och landsting där man kräver att det görs en noggrann genomgång av alla vårdformer. Syftet är att se om det finns fler fall av olaga frihetsberövande eller tvångsåtgärder.

Enligt Karl-Otto Svärd har 5-6 läkare varit inblandade under de 15 år som han utreder.

Kommer det att bli några konsekvenser för dem?

– Vi ska utreda läkarnas yrkesutövning och de ska få yttra sig. Vad det sedan vidtas för åtgärder kan jag inte svara på i dag, säger han.

Fernando Arias
fernando.arias@sr.se