Färila

Barkavfall ska bli bränsle

De mellan 7000 och 10.000 kubikmeter bark som faller från timmerhanteringen ner på sågverksområdet vid Setra såg i Färila var förr ett miljöproblem, men har nu tvärt om blivit en tillgång och del av energiförsörjningen. I stället för att slänga barken på tippen ska barken nu samlas in och bli en del av energiförsörjningen.

Setra sågverks VD Mattias Forslund ser stora fördelar med att ta vara på det som tidigare betraktades som skräp:

- Vi ska ta hand om alla bränsleprodukter som faller inom sågverksområdet. Det är miljövänligare än att transportera bort avfallet till deponi, säger han.

Blir bränsle
Spillbarkens samlas alltså upp, rensas från sten och grus och mals till sist ned till ett bränsle som går att sälja till värmeverken. Ansvarig för den här förädlingen är entreprenören Mikael Sjölund som tror att det kan bli lönsamt.

- Jag har satsat omkring fyra miljoner kronor och tror att jag får tillbaka de pengarna inom fem till sju år, säger han.

Miljön tjänar mest
Den största vinsten gör förstås miljön och VD Mattias Forslund har till och med planer på att i framtiden upparbeta den gamla bark-tippen till användbart bränsle.

- Det är en önskedröm, men fortfarande vet vi inte om det är praktiskt möjligt, säger han.

Hasse Persson
hasse.persson@sr.se