Dåliga skoltoaletter gör att eleverna slutat gå på toa

Många av länets högstadieskolor har för få toaletter och dom som finns har stora brister. Det visar en undersökning som Radio Gävleborg har gjort.

Radio Gävleborg skickade ut enkäter till elevråden på 12 slumpvis utvalda högstadieskolor i länet, och fick 11 svar.

På åtta av de elva skolor som besvarat enkäten finns för få toaletter, färre än en på 15 elever.

På hälften finns brister i låsen. De saknas, går inte låsa, eller är enkla att öpnna utifrån. Ett problem på flera av de undersökta skolorna.

På nio av de elva skolorna uppger elevråden att deras skolor inte uppfyller arbetsmiljölagens krav på vad som bör finnas på en toalett. Det saknas muggar för dricksvatten, pappershanddukar, klädkrokar och även tvål.

De här problemen gör eleverna låter bli att gå på skolans toaletter och i stället håller sig en hel dag.