Bristande brandskydd i sommartorpet

Brandskyddet i fritidshus är ofta sämre än det man har hemma i villan eller lägenheten - trots att brandrisken ofta är större i fritidshuset. Nu varnar Räddningstjänsten i Sandviken för att många i maj flyttar TILL fritidshuset, men FRÅN brandskydd som brandvarnare och brandsläckare.

Gnistor från öppna spisar eller kaminer kan snabbt göra stor skada i dom små husen som ju ofta är byggda av trä och ligger en bit från närmsta brandkår. Förvarar men dessutom bränsle till båten i närheten så ökar naturligtvis risken för brand.
Det säger Lars-Ola Hedberg, brandman i Sandviken, som därför uppmanar alla sommarstugeägare att se till att man har brandvarnare och helst också en brandsläckare i fritidshuset. Särskilt rekommenderas en 6 kilos pulversläckare eftersom den är lättast för amatör-brandmän att använda och fungerar till alla olika slags bränder.