Ljusdal

Kylan sätter stopp för renhållning

Renhållningen i Ljusdals kommun har idag tvingats avbryta sophämtningen på grund av kylan. Temperaturer ner mot 25 minusgrader gör att fordonen sluter att fungera enligt det kommunala renhållningsföretaget.

Enligt renhållningschef Sven Arne Persson har hydrauliken på fordonen slutar fungera, vilket gör det omöjligt att tömma soporna. Idag är det Järvsö och Färilaområdet som berörs, men om kylan håller i sig kommer problemen kvarstå även imorgon.