LJUSDAL

Rökningen ska stoppas

1:42 min

Nu avslutas Tupp tio, ett tobaksprojekt som har pågått i två år och som skulle minska tobaksanvändandet i Gävleborg.

Projektet har letts av landstinget på uppdrag från regeringen och åtta av länets kommuner har medverkat.

– Pratar man om alkohol och narkotika så har man ju mycket mer gehör än för tobak och då kan det ju handla om kompetens kring frågan. Börjar man aldrig att röka tobak så kanske steget är längre till att ta andra droger, säger Annika Öhlén som är ansvarig för projektet i Ljusdals kommun och tillägger att det ibland varit svårt att få andra med på tåget.

Ursprunget till Tupp 10 var Tobaksuppdraget som kom från regeringen 2009. Där ville man se en 85% minskning av rökande och snusandet bland ungdomar och att ingen skulle börja röka.

Olika mål för olika kommuner

Många hoppade på tåget; Landstinget Gävleborg, åtta kommuner, Regionförbundet Gävleborg, Högskolan, och diverse frivilligorganisationer. För kommunerna blev det dags att sätta upp egna, individuella mål.

– Vi hade ju olika mål för olika kommuner. I Ljusdal var det att få igång ett aktivt tobaksarbete.

Är det färre som röker bland ungdomarna nu?

– Jag vågar inte säga hur vi ligger till nu men det kommer en drogvaneundersökning för årskurs 9 som blir ett litet mått på hur det här går, säger Annika Öhlén.