I VARGENS SPÅR

Hotet mot jakthundarna

En vargfamilj slår i genomsnitt en vuxen älg var fjärde dag. Men det är inte det största problemet för jägarna.

Håkan Sand är vargforskare vid Grimsö forskningsstation och han har följt den svenska vargstammen för att ta reda på hur mycket älg en vargflock egentligen äter.

– De behöver 3-4 kilo kött per dygn och per individ. Det betyder att de slår en älg vär fjärde dag på vintern. Under sommaren lever de på älgkalvar som är mycket mindre, så då går det en älg per dag, säger han.

Hur stor del är det av älgstammen?

– Det beror på tätheten på älgstammen. Om vi har älgstammar med relativt låg täthet så kan vargen ta hela det årliga överskottet och då blir det inget över för jakt men om vi har älgstammar på 10-12 älgar på 1000 hektar, så tar vargen bara en mindre andel av den årliga produktionen.

Hotet mot hundarna - det stora problemet

Vi är ute och spårar varg med jägarna Roger Pettersson och Björn Svanberg i Karlskoga-trakten i södra Värmland. Här är vargen vanlig, men Björn Svanberg tycker inte att det är något större problem att vargen äter älg.

– Det finns nog så att det räcker åt alla. Som jag ser det så är det stora problemet att den tar hundar.

Något som vargforskare Håkan Sand håller med om.

– Den problematiken är den svåraste att komma till rätta med. Att få varg på sin mark försvårar möjligheten att jaga med löshund och risken ökar att få sin hund riven och vargdödad, säger han.

Joacim Lindwall
joacim.lindwall@sr.se