Kvicksilverfisk hotar hälsan

1:38 min

Innan nedfallet av radioaktivt cecium från Tjernobyl tog all uppmärksamhet, var "kvicksilvergädda" ett begrepp. I dag klingar ceciumhalterna sakta av, samtidigt som halterna av giftigt kvicksilver i fisk fortfarande är höga.

Det radioaktiva nedfallet från Tjernobyl försvinner sakta, samtidigt som andra miljögifter består. Det visar de provtagningar som länsstyrelsen gör på fisk i våra sjöar. Karl-Ivan Nilsson som har en sommarstuga vid Vittersjön utanför Ockelbo är väl medveten om att hans sjö är drabbad både av Tjernobylcecium och kvicksilver:

- Jag tänker alltid på det. De första åren efter Tjernobylkatastrofen fiskade vi ingenting. Först på senare år har vi börjat våga plocka upp någon abborre då och då.

Glömmer kvicksilvret

Att fisken dessutom innehåller kvicksilver från industriutsläpp i Europa - alltså ett miljögift som kan orsaka svåra nervskador - är inte lika självklart för stugägarna runt Vittersjön.

- Nej, det tänker jag inte speciellt mycket på. Det är ceciumhalterna som stått i fokus för uppmärksamheten, konstaterar Karl-Ivan Nilsson.

Över gränsvärdet

För Eddie von Wachenfeldt vid länsstyrelsen finns det dock anledning för stor-konsumenter av fisk att också ägna kvicksilvet en tanke. Stora gäddor och abborrar kan innehålla halter som överskrider gränsvärdena för vad som är lämpligt att äta.

- Man behöver inte vara akut orolig. Men särskilt den som är gravid ska försöka följa livsmedelsverkets rekommendationer för hur mycket fisk man kan äta, säger han.

Martin Hult
martin.hult@sr.se