gävle

Invandrarföreningar i Gävle startar samarbete

1:59 min

I dag grundades ett nytt nätverk av flera olika invandrarföreningar i Gävle. Tanken är att man tillsammans ska verka för bättre integration och större möjligheter för nyanlända människor oavsett var de kommer ifrån.

– Det här är vårt land så vi vill göra det bästa vi kan för det här samhället oavsett varifrån folk kommer, vilket språk de har, bakgrund, tillhörighet och så vidare, säger Sherzad Fatih som är en av initiativtagarna till det nya nätverket Rapatac International Network.

På Stortorget i Gävle samlades idag 14 olika föreningar med människor från vitt skilda länder och områden. Bland annat flera somaliska föreningar, en kurdisk och en förening som jobbar med barns rättigheter.

Förenade krafter
Det här är första steget mot ett alldeles unikt samarbete där flera invandrarorganisationer numera ska förena sina krafter och arbeta tillsammans.

Bland annat kommer man erbjuda barn och ungdomar läxläsning och fritidsaktiviteter och anordna stödgrupper till nyanlända, men man kommer också hjälpa folk att hitta jobb.

Symboliskt avtal
Föreningarna skrev på ett symboliskt avtal som ska visa att man nu har tagit steget till att bilda det nya nätverket Rapatac International Network.

Enligt Halima Ali från organisationen Somalia Youth Legaue är det här ett naturligt steg att ta, eftersom man för vidare de kunskaper som finns i de olika föreningarna till varandra och till andra människor.

– Det här är både vuxna och ungdomar som har integrerat sig i det svenska samhället och då är det bra att vi visar ett gott exempel för alla unga och vuxna här i Sverige, säger Halima Ali.