gävle

Friad för våldtäkt får skadestånd

En tidigare våldtäktsmisstänkt Gävlebo i 30-årsåldern får 27.000 kronor i skadestånd efter ett beslut från Justitiekanslern, JK.

Under en månad i höstas satt mannen i häktet misstänkt för våldtäkt men är nu friad från misstanke.

Gävlebon får ersättningen för det lidande som frihetsberövandet kan ha medfört för honom, skriver JK i sitt beslut.

Justitiekanslern är en myndighet under regeringen och en av dess uppgifter är att reglera skadeståndsanspråk mot staten.

P4 Gävleborg
nyheterna.gavleborg@sr.se