Iggesund

Fossila bränslen - nej tack!

1:42 min

I framtiden ska Iggesunds Bruk klara sin energiförsörjning utan att behöva elda med fossila bränslen. Det slår brukets ledning fast i och med det rekorddyra köpet av en ny sodapanna som tas i bruk nästa sommar.

– Den kommer att göra det möjligt för oss att nästan helt bli fria från fossil koldioxid, alltså utsläpp av fossilt koldioxid, säger Staffan Sjöberg som är informationschef på Iggesunds bruk.

Har varit miljöbov
Det är ingen hemlighet att skogs- och massaindustrin under åren varit en stor miljöbov på bruksorter med utsläpp av miljögifter i såväl luft som vatten. Men med tiden har kraven från myndigheter ökat och skogsföretagen har lyssnat och tagit till sig.

– Vi ska definitivt komma bort från fossila bränslen.

2009 kunde massafabriken i Iggesund sänka utsläppen av koldioxid med tre fjärdedelar, det movarar 20 000 bilar som kör 1 500 mil per år. Och med den nya sodapannan på plats ska bruket här inte bara öka produktionen och tillverka den dyra elen för egen maskin, de lovar också att förbättra miljön ytterligare.

– När vi har genomfört de här investeringarna så kommer Iggesund att ha två av de bruk i världen som har de allra lägsta koldioxidutsläppen. Det är till och med så att känsliga arter som är de första som drar sig undan när miljön är dålig som till exempel havsörn, de är tillbaka. De häckar alldeles i närheten av bruket, säger Staffan Sjöberg.

Nästan bäst i världen
Staffan Sjöberg talar om en anläggning i miljömässig världsklass som tagit enorma kliv det senaste decenniet och nu närmar sig den gräns där det i framtiden handlar om mycket små förbättringar. Men oavsett vad bruket säger så är förstås folket som bor på bygden den bästa värdemätaren. Och de flesta låter som Njutångersbon Karl-Erik Engström:

– Det är ju här där vi står som det brukar dra allra mest de gånger som det känns...

Men det har alltså blivit en påtaglig skillnad över åren?

--Ja, stor skillnad, säger han.