stråtjära

Stråtjäras matbutik hotad

1:53 min

Framtiden för ICA-butiken i Stråtjära i Söderhamns kommun är oviss. Orsaken är att Gudrun Eriksson som driver butiken inte har kunnat enas om hyran med Mats Hagberg som äger fastigheten.

– Vi har gått ner på hyran men hon tycker fortfarande att det är för högt och i det läget är vi nu, säger Mats Hagberg.

En som nu ställt sig villig att hjälpa parterna att nå en överenskommelse är Sven-Gunnar Englund från intresseföreningen Stråtjära framtid:

– Jag är medlare mellan Gudrun och Mats och ska försöka åstadkomma ett avtal som gör att verksamheten kan fortsätta som den gör i dag, säger Sven-Gunnar Englund.

Stråtjära ligger i sydvästra delen av Söderhamns kommun och totalt finns omkring 600 hushåll i de närliggande byarna.

Affären har funnits i familjen Hagbergs regi i fyra generationer sedan 1907, ända tills Gudrun Eriksson tog över 2008. Och kvar ska affären bli:

– Jag kan inte tänka mig Stråtjära utan butik så jag har sagt att ett alternativ är att jag tar över butiken igen, säger Mats Hagberg.

Gudrun Eriksson som driver butiken vill inte ställa upp på en intervju just nu.